بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم جدول امتیازات پژوهشی جهت ارتقا و ترفیعات سالیانه
 


 
با همكاري دفتر مطالعات نيروي انساني حوزه معاونت اداري و مالي و دفتر امور پژوهشي معاونت پژوهش و فناوري اولين كارگاه جهت اعضاي محترم هيئت علمي با درخواست هاي مكرر ايشان برگزار ميگردد تا انشاله اكثر سوالات و ابهامات جهت تكميل و درخواست فعاليت هاي پژوهشي جهت ترفيع ساليانه و ارتقا مرتفع گردد. جهت ثبت نام ميتوانيد با آقاي پورنقي در دفتر مطالعات نيروي انساني ويا آقاي قاسمي نژاد در امور پژوهشي تماس حاصل فرماييد.
   1393/8/14 19:21


طراحی سایت