بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 اطلاعیه دانشجویان نمونه
قابل توجه دانشجویان گرامی :
دانشجویانی که دارای شرایط دانشجوی نمونه می باشند می توانند با دریافت و تکمیل فرم مربوطه ، تا مورخ 1400/01/25 نسبت به تحویل آن به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام نمایند.
دریافت آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی
دریافت الحاقیه آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی


   1400/1/15 14:07


طراحی سایت