بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 نحوه پرداخت شهریه نیمسال ۹۹۲
نحوه پرداخت شهریه نیمسال ۹۹۲

ورودی های قبل از ترم 992 : 65% بدهی قبلی + شهریه ی ثابت ترم 992 + 35% شهریه ی ثابت (پیش پرداخت بخشی از شهریه متغیر)

ورودی های ترم 992: شهریه ی ثابت ترم 992 + شهریه خدمات آموزشی و شهریه بیمه ی دانشجویی+ 35% شهریه ی ثابت (پیش پرداخت بخشی از شهریه متغیر)

نکته 1: "هزینه ی خدمات آموزشی" و "بیمه دانشجویی" مشمول معافیت از پرداخت برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شاهد و ایثارگران نمی شود.
نکته 2: "هزینه ی خدمات آموزشی" و "بیمه دانشجویی" مشمول معافیت صدور مجوز عدم پیش پرداخت شهریه ثابت نمی باشد.

   1399/11/11 09:07


طراحی سایت