بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 راهنمای سامانه پژوهشیار
راهنمای سامانه پژوهشیار جهت ثبت پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد درصورت عدم آگاهی از قوانین آموزشی درخصوص اخذ پایان نامه و مراحل دفاع می بایست به گروه های آموزشی خود در دانشکده ها مراجعه فرمایند .


1.فیلم آموزشی نحوه ثبت نام در سامانه پژوهشیار

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی باید پس از ثبت نام و اخذ کدکاربری در سامانه پژوهشیار به آدرس ris.iau.ac.ir (راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهشیار قرار داده شده است) نسبت به انتخاب استاد راهنما و مشاور و ثبت موضوع  پایان نامه در سامانه  اقدام نمایند. استاد راهنما و مشاور به پیشنهاد دانشجو و تایید مدیرگروه تخصصی تعیین می گردد.
*شایان ذکر است دانشجویان محترم حتما باید قبل از انتخاب اساتید در سامانه  با هماهنگی اساتید راهنما، مشاور از سقف ظرفیت پذیرش اساتید مربوطه آگاهی حاصل یابند و اساتید محترم نیز موظف می باشند قبل از تایید به سقف پذیرش خود توجه نموده و از ارسال پروپوزال و فرستادن دانشجو به حوزه پژوهش و یا در نوبت قرار دادن و ایجاد وقفه در کار دانشجو در سامانه پژوهشیار جداً پرهیز فرمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه مسئولیت تاخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار متوجه اساتید محترم و دانشجویان خواهد بود.
پس از هماهنگی با اساتید مربوطه دانشجو می بایست نسبت به ثبت درخواست در سامانه پژوهشیار اقدام نماید.   


2.  ثبت درخواست دانشجو
پس از تایید درخواست دانشجو برای انتخاب اساتید راهنما و مشاور و موضوع پیشنهادی توسط مدیرمحترم گروه، در مرحله بعد دانشجو باید با نظر اساتید راهنما و مشاور نسبت به تهیه فایل پروپوزال اقدام نموده (طبق فرم های مرحله یک موجود در سایت دانشگاه، قسمت پژوهشی- تحصیلات تکمیلی(فرمهای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد)  و سپس اقدام به ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار نماید.
**فیلم آموزشی ثبت درخواست، در پروفایل شما در سامانه پژوهشیار قابل مشاهده  و بارگیری می باشد.3. ثبت پروپوزال غیرپزشکی مقطع کارشناسی ارشد

**فیلم آموزشی ثبت پروپوزال نیز در پروفایل شما در سامانه پژوهشیار قابل مشاهده  و بارگیری می باشد.

** دانشجو می بایست در قسمت ضمایم مستندات زیر را پیوست نماید:
1- فایل pdf پروپوزال                   2- تاییدیه ایرانداک            3- تاییدیه سیکا                       4- مقاله
5- فرم چک لیست نهایی پروپوزال که به امضای استاد راهنما و مدیرگروه رسیده باشد. ( در فرمهای مرحله یک در سایت دانشگاه موجود می باشد)
6-چنانچه استاد راهنما یا مشاور خارج از واحد پرند باشند و عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی نباشد،پیوست نمودن آخرین حکم کارگزینی اساتید الزامی است.

 
   1398/4/10 11:43


طراحی سایت