بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 
 
 
                       
 

(ساها)
   
 

 
   

حساب اینترنت دانشجویی

 
 

   
  
   
 


 
       
 


 
       
 

 
       
           
           

 
 

 
 
 

طراحی سایت