بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

کاردانی 93/11/04 93/11/08
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 93/11/11 93/11/13
کارشناسی ارشد 93/11/14 93/11/14
متاخرین 93/11/15 93/11/15

 

   1393/10/15 09:38


طراحی سایت