بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 شماره حساب جهت واریز شهریه

««  شماره حساب  جهت واریز شهریه »»

فقط در صورت قطع بودن سایت دانشگاه و یا سرویسهای پرداخت الکترونیکی ، دانشجویان عزیز میتوانند شهریه خود را با مراجعه حضوری به بانک ،

به یکی از شماره حسابهای ذیل واریز و رسید آن را به شماره نمابر  56733167   ارسال نمایند .

توجه گردد که قبل از واریز ، کد شناسه پرداخت ، از قسمت مشخصات کاربر در صفحه اول پرتال دانشجویی دریافت گردد.       

               

حساب سیبا  0105384608006   بانک ملی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی

حساب جام      57 / 12404040      بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت

حساب جام       3060  0000  45        بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت

 

دانشجویانی که از طریق دستگاه خود پرداز اقدام به واریز مینمایند نیز میبایست رسید واریز را با قید شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی ،

 به شماره نمابر  56733167   ارسال نمایند.


   1393/5/29 10:11


طراحی سایت