بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 اطلاعیه مالی در خصوص مبلغ پیش پرداخت شهریه ی ترم 992 دربازه حذف و اضافه
مبلغ پیش پرداخت شهریه ی ترم 992 دربازه حذف و اضافه به شرح زیر می باشد:
  • ورودی های قبل از ترم 992 : :دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند 65% بدهی قبلی تا قبل از ترم 992+ شهریه ی ثابت ترم 992 + 35% شهریه ی ثابت 992
  • دانشجویانی که انتخاب واحد کرده اند: 65% بدهی قبلی تا قبل از ترم 992+ شهریه ی ثابت ترم 992 + شهریه ی متغیر 992
  • ورودی های ترم 992: شهریه ی ثابت ترم 992 + شهریه خدمات آموزشی و شهریه بیمه ی دانشجویی+ 35% شهریه ی ثابت (پیش پرداخت بخشی از شهریه متغیر)
   1399/12/9 10:37


طراحی سایت