بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

کارگاه لایحه نویسی در امور کیفری
سامانه دانشگاه هوشمند
کلاس کارگاه لایحه نویسی در امور کیفری
شناسه کلاس 3641496
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1399/10/27
ساعت برگزاری 16:00:00
https://daanaan.daan.ir

   1399/10/21 12:11


طراحی سایت