بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 ** اطلاعیه ی شماره ۳ امور مالی **
** اطلاعیه ی شماره ۳ امور مالی **

*دانشجویانی که تاکنون نسبت به وضعیت مانده شهریه خود اقدام ننموده اند ؛
 دریافت تاریخ و زمان امتحان منوط به تسویه حساب مانده بدهی میباشد ، لذا نسبت به تسویه الباقی شهریه و همچنین اقساط شهریه هرچه سریعتر اقدام گردد.
*جهت پرداخت مانده بدهی شهریه از منوی مدیریت وضعیت مالی ، پرداخت الکترونیکی اقدام گردد.
*جهت پرداخت اقساط از منوی صندوق رفاه اقدام گردد.

   1399/10/16 08:25


طراحی سایت