بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 اطلاعیه صندوق رفاه جهت استفاده از تسهیلات بانک ملی
(بسمه تعالی)
(به اطلاع دانشجویان محترم میرساند شرایط استفاده از تسهیلات بانک ملی بشرح ذیل میباشد)           
                www.sajed.iau.ir ثبت نام دانشجویان متقاضی در بخش صندوق رفاه دانشجویان سامانه میباشد
1)دانشجویان شاغل به تحصیل میتوانند علاوه بر تسهیلات صندوق رفاه و وام های وزارت علوم از تسهیلات بانک ملی نیز بهره مند گردند.                                                                                                 
2)تسهیلات مذکوربه عنوان کمک هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان بوده وبه حساب شهریه دانشجو نزد واحددانشگاهی مربوط واریزمی گردد.                                                                                          
3)تسهیلات اعطایی به دانشجویان بر اساس معرفی نامه سازمان مرکزی دانشگاه به حساب واحد دانشگاهی که در معرفی نامه اعلام شده است واریز می گردد.  
4)کلیه دانشجویان, درطول دوران تحصیل دریک مقطع فقط یک بارمی توانند از تسهیلات فوق الذکر استفاده نمایند.     
5)بدیهی است دانشجویانی که در سنوات گذشته از محل تسهیلات اعطایی بانک ملی دانشگاه استفاده نموده اند مشمول این بخشنامه نمی باشند.
6)متقاضیان واجد شرایط ضمن آگاهی از کلیه شرایط دریافت تسهیلات می بایست به تکمیل فرم رضایت نامه اقدام نمایند.
7) پرداخت تسهیلات به دانشجویان معرفی شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه در شعب محل سکونت وتحصیل دانشجویان امکان پذیر خواهد بود.

 
ردیف مقطع مبلغ وام (ریال) بازپرداخت نرخ
1 کاردانی 50.000.000 24 10%
2 کارشناسی 100.000.000 48 10%
3 کارشناسی ارشد 150.000.000 36 10%
4 دکتری 400.000.000 60 10%
 
 
                                                                                                   (صندوق رفاه دانشجویی)
 
   1399/8/17 13:49


طراحی سایت