بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 اطلاعیه تمدید وام صندوق رفاه دانشجویی
توجه                                      توجه
 اطلاعیه صندوق رفاه در نیمسال تحصیلی اول1400-1399                               
وام دانشجویی :
دریافت وام جدید در نیمسال اول 1400-1399 منوط به تسویه حساب کامل وام های قبلی می باشد .آن دسته از دانشجویان که در ترم جاری وام اخذ نموده اند باید نسبت به بروزرسانی اقساط وام خود در اسرع وقت اقدام نمایند .
جهت دریافت فرم وام می توانند به سایت اصلی دانشگاه قسمت آموزشی – دانشجویی /صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایند یا فرم وام را از مرکز انتشارات ساختمان اداری طبقه اول تهیه نمایند .
دانشجویان فرم وام تکمیل شده خود را به همراه سفته یا چک ضمانت از مورخ 99/06/01 لغایت 99/08/15 صندوق رفاه دانشجویی تحویل نمایند .

دانشجویانی که ترم های گذشته از وام دانشجویی استفاده نموده اند درصورت تسویه حساب می توانند از سفته یا چک ضمانت وام قبلی خود به همراه کپی آن جهت اخذ وام جدید استفاده نمایند .

درغیر اینصورت قبل از مراجعه به دانشگاه جهت دریافت وام،  دانشجو شخصا می بایست جهت ضمانت وام مورد نظر سفته یا چک به همراه داشته باشد. متذکر می گردد در دانشگاه سفته ارائه نمی گردد.
 
 وامهای ترم تحصیلی نیمسال اول  1400-1399 به شرح جدول ذیل میباشد
دانشجویان گرامی با دقت مطالعه نمایید.
خواهشمند است امضاهای اعلام شده به ترتیب گرفته شود .
الف – ساختمان اداری طبقه اول صندوق رفاه دانشجویی امضا رئیس صندوق  ب- ساختمان اداری طبقه اول مدیر آموزش پ -ساختمان اداری طبقه اول مدیر دانشجویی  ث- ساختمان اداری طبقه سوم  معاون اداری و مالی ج- ساختمان اداری طبقه سوم ریاست دانشگاه 

تامین شهریه وام کوتاه مدت ومیان مدت

گروه مقطع و رشته تحصیلی مبلغ وام (ریال) مبلغ سفته یا چک تضمین (ریال) مدت بازپرداخت
 
علوم زیستی
زیست ومحیط زیست
 
کارشناسی زیست و محیط زیست و فضای سبزکلیه گرایشها
 
10/000/000
 
 12/000/000  
4 ماهه بدون کارمزد
 
 
 
معماری وگرافیک
 کاردانی پیوسته گرافیک ومعماری 10/000/000 12/000/000 4ماهه بدون کارمزد
کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته معماری وگرافیک  
15/000/000
 
 
18/000/000
 
 
4ماهه بدون کارمزد
 
 
 
 
 
 
علوم انسانی
 
 
 
کاردانی پیوسته حسابداری 6/000/000 7/200/000 4ماهه بدون کارمزد
کارشناسی پیوسته زبان ، حقوق وعلوم قضایی ومدیریت و آموزش زبان 8/000/000 9/600/000 4ماهه بدون کارمزد
 
 
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
 
 
 
12/000/000
 
 
14/400/000
 
 
4ماهه بدون کارمزد
 
 
 
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
 
 
9/000/000
 
 
10/800/000
 
 
4ماهه بدون کارمزد
 
 
فنی ومهندسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کاردانی پیوسته مکانیک خودرو وکامپیوتر
 
8/000/000
 
 
9/600/000
 
 
4ماهه بدون کارمزد
 
کارشناسی پیوسته عمران ، صنایع ، مکانیک ، کامپیوتر، فناوری اطلاعات 10/000/000 12/000/000  
4ماهه بدون کارمزد
کارشناسی ناپیوسته عمران، مکانیک وکامپیوتر 12/000/000 14/400/000  
4ماهه بدون کارمزد
 
 گروه علوم زیستی و گروه علوم انسانی و گروه فنی ومهندسی
کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 18/000/000 21/600/000 4 ماهه بدون کارمزد
10ماهه با کارمزد
پایان نامه کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 30/000/000 36/000/000 4 ماهه بدون کارمزد
10ماهه با کارمزد
دکتری کلیه رشته ها 54/000/000 64/800/000 4 ماهه بدون کارمزد
10ماهه با کارمزد
پایان نامه دکتری کلیه رشته ها 90/000/000 108/000/000 4 ماهه بدون کارمزد
10ماهه با کارمزد
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری جهت دریافت وام 20/000/000ریال به بالا مدارک ذیل الزامی میباشد . 1-  گواهی کسر از حقوق ضامن 2- فیش حقوقی ضامن  3- چک تضمین به همراه کپی الزامی میباشد .

صندوق رفاه دانشجویی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند                  
 
   1399/7/20 10:19


طراحی سایت