بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول

اتنخاب واحد نیمسال اول سال 1399-1400 منوط به دریافت مجوز سنوات ارفاقی از حوزه نظام وظیفه می باشد . لذا جهت بررسی وضعیت تحصیلی خود در اسرع وقت نهایتا تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1399/06/31 به اداره مشمولین و آموزش دانشگاه مراجعه نمائید. بدیهی است در صورت انتخاب واحد بدون مجوز از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد

ضمنا این واحد دانشگاهی هیچ مسئولیتی دراین زمینه عهده دار نخواهد بود.

   1399/6/26 12:45


طراحی سایت