بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری کلاس های عملی
با عنایت به بخشنامه 30/16986 تاریخ 99/4/30 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، کلاس های دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی و قسمت عملی دروس نظری-عملی دانشگاه آزاد اسلامی پرند از مورخ 1399/5/4 لغایت 1399/6/31 در محل دانشگاه برگزار می گردد. جهت رعایت حال دانشجویانی که در شرایط موجود قادر به حضور در محل دانشگاه نیستند و برابر بند 4 بخشنامه ی فوق الذکر تمهیدات زیر نیز اندیشیده شده است:
1. جلسه اول به صورت حضوری در محل کلاس تشکیل می شود. در این جلسه استاد لیست دانشجویان به همراه شماره تماس / پست الکترونیک دانشجویان را تکمیل و نحوه ی ارتباط خود با دانشجویان را مشخص می نماید.
2. دانشجویانی که به دلایل موجه نمی توانند در جلسه ی حضوری شرکت داشته باشند می توانند از طریق تلفنی با امور کلاس های دانشکده ی مربوطه تماس و اطلاعات خود را جهت درج در بستر ارتباطی کلاس ارائه کنند.
3. نحوه ی ارتباط استاد و دانشجو به اطلاع مدیر گروه رسانده می شود و مدیر گروه با عضویت در بستر ارتباطی نظارت کامل بر موضوعات مطرح خواهد داشت.
4. نحوه ی ارتباط استاد با دانشجو جهت اطلاع رسانی در سایت واحد به حوزه ی ستادی آموزش ارائه شود.
5. استاد در ساعات مقرر کلاس و یا به صورت پیوسته با هماهنگی روسای دانشکده ها، آزمایش یا کار عملی مندرج در سرفصل را انجام و با تهیه ی فیلم، صوت و ... نسخه ای از فایل آموزشی را در بستر ارتباطی به صورت هفتگی با دانشجویان به اشتراک می گذارد. همچنین تکالیف دانشجویان را از طریق همین بستر ارائه و دریافت می کند. در خصوص حجم فایل تهیه شده و ارسال هفتگی آن دقت نظر لازم مورد انتظار است.
6. مسولیت محتوای بستر ارتباطی بر عهده ی استاد است و مدیر گروه نظارت کامل بر آن خواهند داشت.
7. نظارت بر حسن اجرای موضوع بر عهده روسای دانشکده ها است.
   1399/5/3 12:19


طراحی سایت