بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 اطلاعیه شماره ۴ دفتر ارتباط با صنعت
اطلاعیه شماره ۴ دفتر ارتباط با صنعت:
قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان۹۸، مهر ۹۸ و یا قبل از آن واحد کارآموزی را اخذ نموده بودند،:
این دانشجویان تا ۳۰ مرداد ۹۹ موظف به ارسال مدارک زیر به آدرس ایمیل: karamooziparand97@gmail.com می باشند.
۱. فرم گزارشات پیشرفت کار
۲.نامه رسمی سربرگ دار شرکت با تاریخ شروع و پایان کارآموزی و مهر و امضائ محل کارآموزی
۳. برگه پایان دوره با اطلاعات کامل نام دانشجو، نام استاد پرند، رشته تحصیلی، درج نمره استاد واحد پرند و مهر محل کارآموزی، که در این فرم موجود باشد.
۴. برگه ارزیابی دارای نمره استاد کارآموزی واحد پرند و مهر کارشناس گروه در این فرم
*لازم به ذکر است توضیحات کامل در مورد نحوه گزارش کار نویسی در اطلاعیه شماره ۱ آمده است.
هرگونه ابهام  در موارد اطلاعیه ها را با ارسال ایمیل به آدرس فوق الذکر برطرف فرمایید.
   1399/1/26 12:35


طراحی سایت