بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 راهنمای امور مالی جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98
راهنمای امور مالی جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98
)با آزمون و بدون آزمون(
نحوه پرداخت شهریه:
مبلغ قابل پرداخت شهریه در روز ثبت نام فقط شهریه ثابت می باشد )جدول ذیل (. مبلغ شهریه متغیر نیز پس از انتخاب
واحد و مشخص شدن مبلغ آن با توجه به تعداد واحد های اخذ شده ، در طول ترم دریافت خواهد شد.دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه متغیر را به صورت نقدی ندارند از تقسیط با چک و یا تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی میتوانند بهره مند گردند.
هزینه خدمات آموزشی
هر یک از پذیرفته شدگان باید مبلغی را بابت هزینه خدمات آموزشی جهت برگزاری مسابقات و سمینارها و کمک به صندوق رفاه و . . . را که فقط یک بار در طول دوره از دانشجویان اخذ میگردد به همراه شهریه نیمسال اول تحصیلی به حساب دانشگاه واریز نمایند.
پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی بوده و پس از احراز هویت )دریافت شماره دانشجویی( و تکمیل مراحل ثبت نام ،
پذیرفتگان گرامی می بایست مبالغ اعلام شده را از طریق زیر پرداخت نمایند. بدیهی است کسانی که در مهلت مقرر شده
اقدام به واریز شهریه ننمایند ، انتخاب واحد برای آنان انجام نخواهد شد .
پرداخت از طریق سرویس پرداخت الکترونیکی بدون مراجعه مستقیم به بانک برای دانشجویانی که دارای حساب نزد بانک
های عضو شتاب )از قبیل ملت کارت ، ملی کارت و غیره( که عضو شبکه شتاب باشند امکان پذیر است. این روش همانند
خرید اینترنتی بوده که دانشجو می تواند از طریق سایت دانشگاه ، مبلغی معادل شهریه، از حساب خود برداشت و به حساب دانشگاه واریز نماید. این نوع واریز به صورت آنی در حساب مالی دانشجو ثبت خواهد شد. و نیازی به مراجعه مجدد به امور مالی نخواهد بود.
ضمانت ارائه مدرک تحصیلی :
ثبت نام کنندگانی که فاقد اصل مدرک مقطع قبلی بوده و با مدرک موقت اقدام به ثبت نام می نمایند میبایست برای دوره
کاردانی و کارشناسی مبلغ 20.000.000 ریال و مقطع کارشناسی ارشد50.000.000  ریال و مقطع دکتری 100.000.000ریال سفته یا چک را تکمیل )در وجه دانشگاه آزاد اسلامی پرند بابت ضمانت ارائه مدرک تحصیلی( و به همراه یک برگ کپی به باجه امورمالی مستقر در ثبت نام تحویل و رسید دریافت نمایند.
* دانشجویی که پس از یک یا چند نیمسال تاخیر، به دلیل آماده نبودن مدرک تحصیلی دوره قبل و یا به هر دلیل برای
ادامه تحصیل ثبت نام میکند ، بابت هر نیمسال نصف شهریه ثابت را میبایست پرداخت نمایند.
 
استرداد شهریه و انصراف از تحصیل
* درصورتی که دانشجو  )به غیر از دانشجویان دکتری حرفه ای گروه پزشکی ( در بدو ورود و پس از ثبت نام تا قبل از تاریخ 30مهر برای ورودی های نیمسال اول و 30 بهمن ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف خود را در واحد ثبت نمایند مشمول هزینه انصراف نمی شوند و چنانچه تا قبل از تاریخ 30 آذرماه برای ورودی های نیمسال اول و 31 اردیبهشت ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف دهند 50 % کل شهریه )پایه و متغییر( وصول و مابقی استرداد می شود.
 
*فرمول محاسبه هزینه انصراف:
 
(تعداد ترم های ثبت نام شده – کل ترمها )* نصف شهریه ثابت
جدول شهریه ثابت ورودی 98 در سال تحصیلی 99-98
 (با آزمون بدون آزمون)

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شهریه ثابت (نرخ 98)
 
کل شهریه برآوردی (ریال)
 
 
 
کارشناسی پیوسته
 
مهندسی معماری معماری داخلی 11.160.502 28.000.000
مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها) 9.495.289 19.000.000
مهندسی مکانیک 9.495.289 19.000.000
مهندسی صنایع 9.495.289 18.000.000
مهندسی عمران 9.495.289 20.000.000
مهندسی محیط زیست 9.495.289 18.000.000
زیست شناسی (کلیه گرایشها) 7.983.623 16.000.000
زبان وادبیات انگلیسی- مترجمی زبان انگلیسی 5.386.279 14.500.000
حقوق 5.386.279 13.800.000
مدیریت دولتی 5.386.279 13.800.000
 
 
کاردانی پیوسته
 
 
حسابداری 3.689.808 12.000.000
کامپیوتر نرم افزار 5.605.814 14.000.000
معماری 6.017.456 17.800.000
مکانیک خودرو 5.605.814 14.600.000
گرافیک 6.584.399 22.000.000
 
 
 
کارشناسی ناپیوسته
 
تکنولوژی کامپیوتر 13.795.109 24.000.000
مهندسی اجرائی عمران 13.795.109 24.000.000
تکنولوژی ساختمان 13.795.109 23.000.000
تکنولوژی خودرو 13.795.109 24.000.000
علمی کاربردی گرافیک- تصویرسازی 13.795.109 30.000.000
معماری 13.795.109 30.000.000
علمی کاربردی حسابداری 6.238.848 16.000.000
تربیت بدنی 14.336.776 26.000.000
 
کارشناسی ارشد
کلیه رشته های غیر علوم انسانی 24.587.832 38.000.000
کلیه رشته های علوم انسانی 22.479.199 37.000.000
 
دکتری
کلیه رشته های غیر علوم انسانی 86.699.279 112.000.000
کلیه رشته های علوم انسانی 57.973.403 100.000.000
 
 
 

   1398/6/5 14:22


طراحی سایت