بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97
با سمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97
رشته تحصیلی سال ورود روز و ساعت شروع روز و ساعت خاتمه
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 93 و ماقبل شنبه97/11/27
ساعت 8:30
سه شنبه97/11/30
ساعت 24
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 94 یکشنبه97/11/28
ساعت 8:30
سه شنبه97/11/30
ساعت 24
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 95 دو‌شنبه97/11/29
ساعت 8:30
سه شنبه97/11/30
ساعت 24
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 96 سه شنبه97/11/30
ساعت 8:30
سه شنبه97/11/30
ساعت 24
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 97 سه شنبه97/11/30
ساعت 11:30
سه شنبه97/11/30
ساعت 24
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع متاخرین کلیه ورودی ها چهارشنبه 97/12/01
ساعت 09:30
پنج شنبه 97/12/02
ساعت 24
ملاحظه:
حداقل واحدی که دانشجو در هر نیمسال تحصیلی اخذ می‌نماید در مقطع کاردانی و کارشناسی 12 واحد، کارشناسی ارشد 8 واحد و دکتری تخصصی 6 واحد می‌باشد.
 
 
 
 
   1397/11/23 09:56


طراحی سایت