بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 کسب مقام اول تا سوم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند را در بیست و یکمین دوره مسابقات بتن- (2018) ACI
کسب مقام اول تا سوم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند را در بیست و یکمین دوره مسابقات بتن-(2018) ACI

دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند در بیست و یکمین دوره مسابقات بتن ACI که در تاریخ 4 و 5 دیماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد  به رقابت پرداختند.
دانشگاه­ آزاد­ اسلامی ­واحد پرند در گرایش بتن هنری رتبه اول، در گرایش کارایی ملات رتبه دوم و در گرایش بتن مکعبی هدفمند رتبه سوم را کسب نمود.

  1. رتبه اول بتن هنری: امیرشاهرخ نادری، یاسمن حسینی، پردیس عباسی داکانی
  2. رتبه دوم کارایی ملات و رتبه سوم بتن مکعبی: امیر ملکی، محمد براتلو، سجاد گل تپه، امید با محبت، فرزانه سهرابی، زهرا اسماعیلی
جناب­ آقای دکتر محمد معتمدی و دکتر مسعود ذبیحی سامانی به عنوان استاد راهنما،  مسئولیت راهنمایی آنان را بر عهده داشتند.
آقای مهندس سجاد عزیزی از کارکنان واحد نیز مسئول هماهنگی تیم ها بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1397/11/2 11:39


طراحی سایت