بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات وزارت علوم در شعبه بانک
 
 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات وزارت علوم در شعبه بانک
 
الف ) مدارک متقاضی :

1- درخواست کتبی و تکمیل فرم ها و قرارداد بانک توسط دانشجو وضامن در محل شعبه انتخابی
2- ارایه اصل و کپی ، شناسنامه و کارت ملی دانشجو
ب) مدارک ضامن :
1-ارایه اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی ضامن (مدارک هویتی)
2-ارایه مدارک هویت شغلی (تصویر آخرین فیش حقوقی ممهور شده با گواهی کسراز حقوق و یا ارایه یک فقره چک به وسیله ضامن )برای کارمندان شاغل با ارایه پروانه کسب معتبر مربوط به محل کسب و آخرین قبض آب یا برق یا گاز برای شغل های آزاد.

تبصره 1 :در صورتی که ضامن کارمند قراردادی با حداقل 1 سال سابقه باشند ، ارایه پرینت گردش حساب بانکی با تاییده بانک و مهر الزامی است.
تبصره 2: در صورتی که ضامن دارای مشاغل آزاد باشند، ارایه چک به مبلغ اصل و کارمزد و ارایه پرینت گردش حساب بانکی با تاییدیه وبانک مهر الزامی است.
3-ارایه مدرک معتبر جهت احراز هویت محل سکونت ضامن از قبیل (فیش آب یا برق یا گاز به نام متقاضی یا تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه ، مبایعه نامه ، صلح نامه قطعی محل سکونت)

ج) نکات مهم و قابل توجه:
1- وام گیرنده و ضامن نبایستی در سیستم بانکی دارای بدهی در سرفصل غیرجاری و چک برگشتی باشند.
2-ارایه اصل مدارک وام گیرنده و ضامن به منظور رویت و تطبیق از سوی مسئول تسهیلات شعبه الزامی است.
3- کلیه امضا اسناد ، اوراق بایستی در حضور مسئول مربوطه شعبه انجام و تایید گردد.
 
نحوه و شرایط پرداخت و باز پرداخت وام:
سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام شهریه به دانشجو برای هر یک از مقاطع تحصیلی مطابق جدول زیر تعیین می گردد.
 

دکتری
ناپیوسته
کارشناسی ارشد ناپیوسته کارشناسی
پیوسته

 
کارشناسی
ناپیوسته
کاردانی شرح
 تا 8 نیمسال  تا 4 نیمسال  تا 8 نیمسال  تا 4 نیمسال  تا 4 نیمسال  نیمسال تحصیلی قابل پرداخت
 مبلغ
25/000/000ریال
 مبلغ
11/500/000ریال
 مبلغ
5/000/000 ریال
 مبلغ
5/000/000 ریال
 مبلغ
5/000/000 ریال
 مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلی
 
کلیه دانشجویانی که متقاضی تسهیلات بانک مهر ایران با طرف قرارداد صندوق رفاه وزارت علوم می باشند جهت ثبت نام مقدماتی به  سامانه swf.ir  پورتال دانشجوئی صندوق رفاه وزارت علوم مراجعه نمایند .

1- دانشجویانی که در این سامانه دارای پرونده می باشند وارد فاز 2 ، گزینه درخواست وام ثبت نام نمایند.
2- دانشجویانی که در این سامانه فاقد پرونده می باشند . قسمت تشکیل پرونده ثبت نام نموده و پس از تائید هویت توسط دانشگاه و دریافت پیامک ، وارد فاز 2 شده و گزینه درخواست وام ثبت نام نمایند .
3- پس از ثبت نام منتظر اطلاع رسانی از طرف صندوق رفاه وزارت علوم باشند.
4- حداکثر مهلت ثبت نام از مورخ 97/08/01 الی 97/09/30 می باشد.

ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:
1- تمام وقت بودن آموزشی دانشجو
تبصره: دانشجوئی تمام وقت محسوب می شود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می کند.
2- اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح زیر:
*کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال)
*کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)
*کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی ( 12 نیمسال)
*دکترای تخصصی ناپیوسته غیربورسیه حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)

تبصره 1: مرخصی تحصیلی مجاز تایید شده توسط اداره آموزش دانشگاه ، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد.
تبصره 2: در موارد استثنائی با تصویب و تائید معاون دانشجوئی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وام ها اضافه میگردد.
تبصره 3 : چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی وی محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می تواند استفاده نماید.

صندوق رفاه دانشجویی
   1397/8/26 09:10


طراحی سایت