بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 



برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی98 -97
با سمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی98 -97

رشته تحصیلی سال ورود روز و ساعت شروع روز و ساعت خاتمه
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 93 و ماقبل شنبه97/07/07
ساعت 8:30
پنجشنبه 97/07/12
ساعت 24:00
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 94 یکشنبه97/07/08
ساعت 8:30
پنجشنبه 97/07/12
ساعت 24:00
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 95 دو‌شنبه97/07/09
ساعت 8:30
پنجشنبه 97/07/12
ساعت 24:00
کلیه رشته‌ها در تمام مقاطع 96 سه شنبه97/07/10
ساعت 8:30
پنجشنبه 97/07/12
ساعت 24:00
ملاحظه:
حداقل واحدی که دانشجو در هر نیمسال تحصیلی اخذ می‌نماید در مقطع کاردانی و کارشناسی 12 واحد، کارشناسی ارشد 8 واحد و دکتری تخصصی 6 واحد می‌باشد.
 
 
 

 
 
 
   1397/7/3 13:07


طراحی سایت