بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 
اطلاعیه صندوق رفاه در نیمسال تحصیلی اول98-97
 
 وام دانشجویی :
دریافت وام جدید در نیمسال اول 98-97 منوط به تسویه حساب کامل وام های قبلی می باشد .
جهت دریافت فرم وام می توانند به سایت اصلی دانشگاه قسمت آموزشی – دانشجویی /صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایند یا فرم وام را از مرکز انتشارات ساختمان اداری طبقه اول تهیه نمایند .
 
دانشجویان فرم وام تکمیل شده خود را به همراه سفته یا چک ضمانت از مورخ 97/06/05 لغایت 97/06/25 به صندوق رفاه دانشجویی تحویل نمایند تا پس از تایید کمیته وام در مورخه 97/06/27 در سیستم شهریه ثبت گردد.
دانشجویانی که ترم های گذشته از وام دانشجویی استفاده نموده اند درصورت تسویه حساب
می توانند از سفته یا چک ضمانت وام قبلی خود به همراه کپی آن جهت اخذ وام جدید استفاده نمایند .
لازم به تذکر است که پرداخت اينترنتي اقساط وام دانشجويي از طريق سايت دانشگاه فعال گرديده و زين پس دانشجويان عزيز مي توانند از طريق پرتال دانشجويي قسمت صندوق رفاه اقدام به واريز اقساط نمايند .
ویا
جهت واریزاقساط وام از کلیه شعب بانک ملی به شماره حساب 0218751410001 ویا شماره کارت 6037991899708261 از طریق عابربانک ملی اقدام گردد .
وامهای ترم تحصیلی نیمسال اول 98-97 به شرح جداول ذیل میباشد
 دانشجویان گرامی با دقت مطالعه نمایید.
تامین شهریه وام کوتاه مدت
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مبلغ وام (ریال) مبلغ سفته یا چک تضمین (ریال) مدت بازپرداخت
 
کاردانی
    حسابداری 4/000/000 5/000/000 4 ماهه بدون کارمزد
گرافیک ومعماری 6/000/000 7/000/000 4ماهه بدون کارمزد
سایررشته ها 5/000/000 6/000/000 4ماهه بدون کارمزد
 
 
کارشناسی پیوسته
رشته های زبان وادبیات انگلیسی- مترجمی زبان انگلیسی-مدیریت دولتی-حقوق 5/000/000 6/000/000 4ماهه بدون کارمزد
معماری 8/000/000 9/000/000 4ماهه بدون کارمزد
سایررشته ها 6/000/000 7/000/000 4ماهه بدون کارمزد
کارشناسی ناپیوسته رشته های معماری و گرافیک وتربیت بدنی 8/000/000 9/000/000 4ماهه بدون کارمزد
سایر رشته ها 7/000/000 8/000/000 4ماهه بدون کارمزد
 
کارشناسی ارشد
 
 
 
کلیه رشته ها
 
 
15/000/000
 
 
18/000/000
(4ماهه بدون کارمزد کوتاه مدت )
 
(10 ماهه با کارمزد میان مدت
 
 کارشناسی ارشد
 
 
کلیه رشته ها(پایان نامه)
 
 
20/000/000
 
 
24/000/000
(4ماهه بدون کارمزد کوتاه مدت )
 
(10 ماهه با کارمزد میان مدت
 
 
دکتری
 
 
کلیه رشته ها
 
 
35/000/000
 
 
42/000/000
(4ماهه بدون کارمزد کوتاه مدت )
 
(10 ماهه با کارمزد میان مدت
 
 
 
 
 
تامین شهریه وام بلند مدت
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مبلغ وام (ریال) مبلغ چک تضمین (ریال) مدت بازپرداخت
کاردانی کلیه رشته ها 5/000/000 6/000/000  
 
 
 
شروع قسط یک ماه بعدازفارغ التحصیلی می باشد باکارمزد5/2% درغیراینصورت باید یکجا پرداخت شود
کارشناسی پیوسته کارشناسی پیوسته به غیر رشته هامعماری وگرافیک وتربیت بدنی 6/000/000 7/200/000
کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته بعه غیرازرشته های معماری وگرافیک وتربیت بدنی 7/000/000 8/400/000
کارشناسی پیوسته وناپیوسته کارشناسی پیوسته وناپیوسته رشته های گرافیک ومعماری وتربیت بدنی 8/000/000 9/600/000
ارشد کلیه رشته ها 15/000/000 18/000/000
دکتری کلیه رشته ها 40درصد شهریه ثابت و متغییر
120 درصد بیشتر از مبلغ وام
 
 
جهت دریافت وام فوق داشتن یک ضامن معتبر کسرازحقوق دارویک فقره چک بانکی الزامی میباشد.
وام بلندمدت با بازپرداخت بعداز فراغت ازتحصیل ( وزارت علوم وتحقیقات)
درصورت اخذ بودجه از وزارت علوم تحقیقات پرداخت میگردد.
دانشجویان می توانندجهت ثبت نام وام بلند مدت با بازپرداخت بعداز فراغت ازتحصیل ( وزارت علوم )ازمورخ 97/06/05 الی 97/06/25 فرم وام را ازسایت دانشگاه قسمت اموزشی - دانشجویی و یا صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند واقع در ساختمان اداری طبقه اول دریافت نموده وپس از تکمیل ، آن را به صندوق رفاه تحویل دهند تا درصورت تصویب بودجه ثبت گردد .درضمن توضیحات درمورد وام وزارت علوم در فرم مندرج می باشد .  لطفا مفاد آن را  با دقت مطالعه فرمایید.
     صندوق رفاه دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند                  
 
   1397/4/25 14:51


طراحی سایت