بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

اطلاعیه امور مالی در خصوص ثبت نام ترم تابستان 97-96
***  اطلاعیه امور مالی در خصوص ثبت نام ترم تابستان 97-96***
 
انتخاب واحد ترم تابستان 97-96 منوط به تسویه حساب بدهی از ترمهای گذشته می باشد ، همچنین  دانشجویان گرامی با پرداخت شهریه ثابت مجاز به انتخاب واحد بوده و میتوانند در زمانبندی اعلام شده توسط آموزش دانشگاه ، دروس خود را انتخاب نمایند .بدیهی است پس از انتخاب واحد و مشخص شدن مبلغ شهریه متغیر نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
پرداخت کامل شهریه ثابت به صورت الکترونیکی از سایت دانشگاه می باشد و امکان تقسیط و وام در شهریه وجود ندارد.
جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی پرداخت الکترونیکی  یک هفته قبل از انتخاب واحد نسبت به پرداخت اقدام گردد.

   1397/4/11 04:55


طراحی سایت