بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

قابل توجه دانشجویان دارای شرایط دانشجوی نمونه
دانشجویانی که دارای شرایط دانشجوی نمونه می باشند می توانند با دریافت و تکمیل فرم مربوطه تا مورخ 97/03/08 نسبت به تحویل آن به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام نمایند.
فرمهای دانشجوی نمونه
آئین نامه دانشجوی نمونه

   1397/2/6 07:52


طراحی سایت