بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

شرایط استفاده ازتسهیلات بانک ملی
شرایط استفاده ازتسهیلات بانک ملی به اطلاع دانشجویان محترم می رساند
آن دسته از دانشجویانی که درخواست وام پنج ساله جهت تامین شهریه را دارند با شرایط مذکور می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1397/02/03  به صندوق رفاه دانشجوئی طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه نمایند .
1- بانک ملی با سود 14%
2- تسهیلات اعطایی به دانشجویان بر اساس معرفی نامه سازمان مرکزی دانشگاه پس از اخذ رضایت نامه دانشجو و ارائه آن به بانک توسط دانشگاه به حسابی که در معرفی نامه واحد اعلام شده است واریز می گردد.
3- این وام به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد.
4- باز پرداخت وام به صورت پنج ساله می باشد
5- در زمان فارغ التحصیلی ارائه هرگونه گواهی نامه اعم از موقت و دانشنامه و.... منوط به تسویه بدهی و اعلام بانک می باشد.
6- با توجه به محدودیت برای معرفی دانشجویان ،هر دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار می تواند از تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید.
7- به دانشجویان مهمان و ترم اول وام تعلق نخواهد گرفت.
8- دانشجویانی که در سال گذشته از محل تسهیلات اعطایی بانک ملی دانشگاه استفاده نموده اند مشمول این بخشنامه نمی باشد.
مبلغ وام مقطع دکتری  000/000/ 100 میلیون ریال
مقطع ارشد 50/000/000 میلیون ریال
مقطع کارشناسی 25/000/000 میلیون ریال
صندوق رفاه دانشجوئی
 
 

   1397/1/20 09:15


طراحی سایت