بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

اطلاعیه امور مالی درخصوص مراجعه جهت دریافت چک برگشتی
*اطلاعیه امور مالی درخصوص مراجعه جهت دریافت چک برگشتی*
دانشجویانی که دارای چک برگشتی می باشند لازم است قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نسبت به تسویه مبلغ بدهی خود از طریق سایت دانشگاه اقدام نموده و جهت دریافت چک برگشتی تا تاریخ 96/10/13 به امور مالی دانشجویی (طبقه همکف ساختمان اداری) مراجعه نمایند.
   1396/10/4 14:01


طراحی سایت