بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

برگزاری مسابقات همگانی دانشجویان

تخصیص مسابقه روز و تاریخ برگزاری        ساعت    محل برگزاری
دانشجوی (برادران) پرتاب آزاد توپ بسکتبال، شنای سوئدی، طناب زنی، روپایی،طناب کشی و پرتاب دارت، مکعب روبیک یکشنبه 96/09/26 11 الی 14 محوطه مقابل دانشکده فنی و مهندسی
دانشجویی (خواهران) دوشنبه 96/09/27 11 الی 14 مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی واحد

 

   1396/9/13 09:42


طراحی سایت