بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

برگزاری کارگاه آموزشی دانشگاه سبز
در راستای ضرورت مدیریت منابع در دانشگاه ها به جهت کاهش هزینه های جاری و عمومی از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی متاثر از مصرف انرژی ، آب ،منابع ، تولید پسماند و پساب ها و همچنین مدیریت فضای سبز از سوی دیگر دانشگاه تهران با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران در چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ،کارگاه آموزشی دانشگاه سبز را برگزار می کنند. 
 • مدرس کارگاه : مجید سرایداریان رییس انجمن مدیریت سبز ایران ، کارشناس ارشد جامعه مدیریت سبز اروپا
 • محتوای دوره:
 1. مفهوم سازی در "دانشگاه سبز"
 2. شاخص ها و معیارهای اندازه گیری در دانشگاه سبز
 3. دامنه و کاربرد شاخص های دانشگاه سبز: 1- دفتر کار سبز 2- رفتار آموزشی سبز 3- نسل سبز
 4. روش شناسی ممیزی و امتیاز دهی
 5. روش تعیین پروژه های بهبود
 6. چگونگی استقرار شاخص های دانشگاه سبز
 • هدف از برگزاری:
 1. آشنایی با روش های کاهش هزینه های جاری و عمومی
 2. مدیریت منابع و ارتقا دانش و فرهنگ مصرف بهینه منابع
 3. مدیریت پسماند
 4. فرهنگ سازی سبز
 • گواهینامه: گواهینامه بین المللی از سوی دانشگاه تهران
 • شهریه ثبت نام: شهریه ثبت نام به ازای هر نفر   150 هزارتومان بطور خالص است.
 • فرایند ثبت نام: جهت ثبت نام به وب سایت www.iran-gma.com  یا با داخلی 112 تماس برقرار نمایید.
 • محدودیت: بدلیل محدودیت آخرین مهلت ثبت نام 27 اردیبهشت ماه است.
فایل ها
فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی
   1396/2/23 14:16


طراحی سایت