بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97  (1397/11/23)
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97 مشاهده ادامه
جدول زمانبندی ثبت نام اینترنتی در رشته های تحصیلی بدون آزمون  (1397/10/29)
جدول زمانبندی ثبت نام اینترنتی در رشته های تحصیلی بدون آزمون مشاهده ادامه
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97  (1397/10/29)
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97 مشاهده ادامه
تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی  (1397/7/23)
تمدید مهلت ثبت نام  بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشاهده ادامه
فراخوان ثبت نام و ارائه درخواست برای بهره مندی از جایزه های تحصیلی بین الملل نخبگان دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97  (1397/7/16)
فراخوان ثبت نام و ارائه درخواست برای بهره مندی از جایزه های تحصیلی بین الملل نخبگان دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97 مشاهده ادامه
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی98 -97  (1397/7/3)
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی98 -97 مشاهده ادامه
جدول زمانبندی ثبت نام حضوری و مدارک مورد نیاز دانشجویان ورودی جدید نیمسال اول 98-97  (1397/7/1)
جدول زمانبندی ثبت نام حضوری و مدارک مورد نیاز  دانشجویان ورودی جدید نیمسال اول 98-97 کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مشاهده ادامه
جدول زمانبندی ثبت نام حضوری و مدارک مورد نیاز دانشجویان ورودی جدید نیمسال اول 98-97 دکتری تخصصی ph.d) )  (1397/6/19)
جدول زمانبندی ثبت نام حضوری و مدارک مورد نیاز  دانشجویان ورودی جدید نیمسال اول 98-97 دکتری تخصصی ph.d) ) مشاهده ادامه
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی98 -97  (1397/6/5)
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی98 -97 مشاهده ادامه
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشوردر سال تحصیلی 98-1397  (1397/5/23)
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشوردر سال تحصیلی 98-1397 مشاهده ادامه
«« « 10/ » »»طراحی سایت